Et minimalisitsk tidsfordriv, hvor man kan fokusere og koncentrere sin energi og forsøge at kreere en forbindelse til læseren inden for meget strikte rammer.

Haikuet er gengivelsen af et følelsesmæssigt nu, hvor menneskets natur er forbundet med den omgivende natur. Læseren erfarer sine egne følelser ud fra det, han erfarer om digterens følelser.

Reglerne
1: Er på tre linjer med stavelserne: 5 + 7 + 5
2: Har en reference til naturen
3: Indeholder en konkret, speciel begivenhed
4: Er i nutid.

Haiku
Laksen har svømmet
I det rislende flodvand
Før jeg spiser den.