Indtil nu har anbefalingerne for webtekster typisk været meget enslydende: Skriv korte tekster og korte afsnit, brug punktopstillinger, skriv klart ikke smart osv. Men kan en artikel af Jakob Nielsen måske åbne for en tiltrængt diskussion om forskellige genrekrav til forskellige typer webtekster?

For webtekster er vel ikke mere ens en fx avistekster? Kravene til den enkelte genre er ikke styret af mediet alene, men af tekstens funktion i mediet. Avisnotitsen skrives radikalt forskelligt fra baggrundsreportagen eller causeriet. Genrernes forskellige funktioner stiller forskellige krav, og jeg kan ikke se, hvorfor det ikke også skulle gælde på nettet.

Jeg læser meget hellere én lang faglig webartikel, end jeg klikker frem til den ene webside efter den anden, fordi teksten er hakket op i smÃ¥bidder efter hvert tredje afsnit for at tilfredsstille et stift genrekrav, som er hensigtsmæssigt i nogle situationer, men ikke alle. Omvendt foretrækker jeg korte, klare tekster, nÃ¥r jeg skal orienteres om fx nyheder, regelstof, fremgangsmÃ¥der etc. Og i nogle blogindlæg virker det helt fint, at man skriver smart, snarere end klart, for her vil jeg underholdes – og bliver det.

Derfor efterlyser jeg et mere nuanceret genrebegreb, hvor man diskuterer forskellige webgenrer, fuldstændigt som vi gør det i alle andre medier: avisen, bogen, brevet osv.