Blooms kognitive taksonomi
(viden)
   
Stigende grad af selvstændighed   fx
1. Vide   gengive, genkende, definere
2. Forstå   oversætte, fortolke, vælge
3. Bruge   generalisere, deducere, illustrere
4. Analysere   opdele, relatere enkeltdele
5. Syntetisere   kombinere, skabe, organisere
6. Vurdere   bedømme, teste, beslutte
     
Krathwohls affektive taksonomi
(holdning)
   
Stigende grad af internalisering   fx
1. Modtage   observere, lytte, indse
2. Reagere på   praktisere, overveje, vise
3. Værdsætte   foretrække, føle, muliggøre
4. Organisere værdier   bedømme, vægte, relatere
5. Karakterisere personlighed   beslutte, vælge, danne
     
Simpsons psykomotoriske taksonomi
(handling)
   
Stigende grad af kompleksitet   fx 
1. Opfatte   sanse, fokusere
2. Indstille sig   forberede, koncentrere sig
3. Efterligne   forsøge, øve
4. Udføre simple handlinger   udføre
5. Udføre komplekse handlinger   modificere, kombinere, beherske
6. Tilpasse færdigheder   mestre, fornymestre, forny
7. Udvikle færdigheder   improvisere, forandre