Vi påvirker altid hinanden med vores kommunikation og adfærd, men nogle former for kommunikation er beregnet at tage kontrol over den anden part. Ph.D. Richard M. Haney regner med, at der er fire grundformer for manipulation:

Berolige (“Det er egentlig ikke sÃ¥ slemt”; “Vi er grundlæggende enige.”)

 • pacificere
 • hælde olie pÃ¥ vandene
 • være sød
 • beskytte
 • forsvare andre pÃ¥ den milde mÃ¥de
 • dække over, skjule

Undvige (“Jeg kan ikke gøre for det”; “Jeg hørte dig ikke.”)

 • tie
 • lade som om man ikke forstÃ¥r
 • skifte emne
 • spille svag eller hjælpeløs

Bebrejde (“Det er altid din skyld”; “Du er aldrig…” Hvorfor gør du ikke…”)

 • dømme
 • tyrannisere, mobbe
 • sammenligne
 • beklage

Prædike (Eksempel: “Dr. Den-og-den siger…”, “Det du egentlig gør er…”)

 • forelæse
 • trække pÃ¥ andres autoritet
 • sige “Du burde…”, “Du skal…”
 • bevise du har ret ved at forklare, beregne eller være logisk

De enkelte punkter må skulle ses i en sammenhæng, ellers vil alle vel være manipulerende. Men det er interessant at se docerende adfærd som manipulerende.