13. februar 2018

Tre taksonomier

 

Blooms kognitive taksonomi
(viden)
Stigende grad af selvstændighed fx
1. Vide gengive, genkende, definere
2. Forstå oversætte, fortolke, vælge
3. Bruge generalisere, deducere, illustrere
4. Analysere opdele, relatere enkeltdele
5. Syntetisere kombinere, skabe, organisere
6. Vurdere bedømme, teste, beslutte
Krathwohls affektive taksonomi
(holdning)
Stigende grad af internalisering fx
1. Modtage observere, lytte, indse
2. Reagere på praktisere, overveje, vise
3. Værdsætte foretrække, føle, muliggøre
4. Organisere værdier bedømme, vægte, relatere
5. Karakterisere personlighed beslutte, vælge, danne
Simpsons psykomotoriske taksonomi
(handling)
Stigende grad af kompleksitet fx
1. Opfatte sanse, fokusere
2. Indstille sig forberede, koncentrere sig
3. Efterligne forsøge, øve
4. Udføre simple handlinger udføre
5. Udføre komplekse handlinger modificere, kombinere, beherske
6. Tilpasse færdigheder mestre, fornymestre, forny
7. Udvikle færdigheder improvisere, forandre