14. februar 2018

Manipulation

Vi påvirker altid hinanden med vores kommunikation og adfærd, men nogle former for kommunikation er beregnet til at tage kontrol over den anden part. Ph.D. Richard M. Haney regner med, at der er fire grundformer for manipulation:

Berolige (“Det er egentlig ikke så slemt”; “Vi er grundlæggende enige.”)

 • pacificere
 • hælde olie på vandene
 • være sød
 • beskytte
 • forsvare andre på den milde måde
 • dække over, skju

Undvige (“Jeg kan ikke gøre for det”; “Jeg hørte dig ikke.”)

 • tie
 • lade som om man ikke forstår
 • skifte emne
 • spille svag eller hjælpeløs

Bebrejde (“Det er altid din skyld”; “Du er aldrig…” Hvorfor gør du ikke…”)

 • dømme
 • tyrannisere, mobbe
 • sammenligne
 • beklage

Prædike (Eksempel: “Dr. Den-og-den siger…”, “Det du egentlig gør er…”)

 • foreløse
 • trække på andres autoritet
 • sige “Du burde…”, “Du skal…”
 • bevise du har ret ved at forklare, beregne eller være logisk

De enkelte punkter må skulle ses i en sammenhæng, ellers vil alle vel være manipulerende.