14. februar 2018

Kollektiv tekstproduktion

Der findes mindst seks metoder til at koordinere arbejdet ved en kollektiv tekstproduktion:

Enkeltskribent for hele gruppen

Én person skriver teksten for hele gruppen. Typisk ved simplere tekster (fx referater), hvor konsensus om den færdige tekst ikke er strengt nødvendig og skrivearbejdet derfor kan uddelegeres til et af gruppemedlemmerne. Fordele: Let at koo2rdinere, stil holdes ensartet. Ulemper: Repræsenterer ikke nødvendigvis gruppens intentioner, og der opnås mindre konsensus.

Enkeltskribent

Serielle enkeltskrivere

Teksten går på omgang mellem gruppemedlemmerne, som hver især kommer med deres bidrag (skriver til, retter, redigerer). Kan bruges af små grupper til relativt simple tekstopgaver, hvor det er svært at mødes ofte. Koordineringen er umiddelbart let, men det er vanskeligt at sikre, at alles bidrag bliver indarbejdet i den færdige tekst. Arbejdsrækkefølgen påvirker det færdige resultat uforholdsmæssigt meget, fordi den sidste skribent kan overskrive de første skribenters tekster
Serielle enkeltskrivere

Parallelskrivning

Hver skriver på sin version eller sit bidrag samtidig. Det kan være hver sit udkast til den samme tekst, hver er ansvarlig for hvert sin subtekst eller hver skribent har en defineret rolle (fx skribent, konsulent, facilitator og redaktør). Samlet set giver parallel skrivning større autonomi.

Parallelle udkast er egnet, hvis er stilles store krav til idéudvikling. Det er en tidskrævende metode, hvor der kan blive store tekstmængder og meget bearbejdning.

  • Uddelegering til subtekster

 

Uddelegerede subtekster er effektiv, hvis store tekstsmængder skal produceres over en kort tid, og der er en klar struktur. Ulempen er, at der skal planlægges meget for at undgå redundans i teksten og stilen kan blive ujævn.

Fordeling af roller er egnet til samme type tekster, men hvor det er svært at opdele teksten og hvor de enkelte gruppemedlemmer har forskellige talenter. Fordelen er, at der bliver mindre redundans. Som jeg ser det, vil denne strategi ofte blive seriel – måske en kombination af parallel og seriel med spring frem og tilbage mellem de forskellige roller: Teksten planlægges, hvorefter den skrives, så vurderer konsulenten den osv.

Fordeling af roller

Reaktiv skrivning

Hver især reagerer på hinandens tekst uden speciel forberedelse eller koordinering. Reaktionen vil være på teksten alene i systemer, der ligner  Wikipedia, hvor skribenterne som udgangspunkt ikke har kontakt med hinanden. Eller  reaktionen vil også være til skribenten, som man kender det fra brainstorm. Fordele: Man kan opnÅ stor konsensus i processen, men den er svær at koordinere og lave versionskontrol på. 

Reaktiv strategi

Min kilde er blandt andet Lowry.

Opdateret 14. februar 2018