13. februar 2018

Betyder ordene kun syv procent af budskabet?

Ordet leverer kun 7 %, når man opfatter et budskab, stemmen 38 % og kropssproget 55 %. Påstanden optræder igen og igen: Albert Mehrabians undersøgelsesresultater fra ‘67 er en af de mest sejlivede myter, der citeres flittigt.

Præcisionen forfører: Så skæve tal må jo være udtryk for noget sandt. Udbyttet af den mundtlige kommunikation, hvor du kan se og høre din samtalepartner, skulle dermed være over 14 gange større, send hvis du læste de samme ord trykt på et stykke papir. Læs en bog og du forstår kun syv procent af det udbytte, du ville få fra en oplæsning?

Albert Mehrabian er socialpsykolog. Hans undersøgelsesresultater stammer fra to forsøg, som han foretog engang i slutningen af 60-erne, da han var ansat på UCLA.

Mehrabian understreger selv, at hans resultat udelukkende gælder under særlige omstændigheder, nemlig når man kommunikerer afsenderens holdninger til modtageren på en modstridende måde, hvor der er uoverensstemmelse mellem de ord, der bliver sagt, stemmeføringen og ansigtsudtrykket. Altså når man fx siger til sine tilhørere, at man kan lide dem, samtidig med at ens stemme og ansigtsudtryk udtrykker det modsatte.

I sit første forsøg undersøgte Mehrabian ni enkeltstående ord, et ad gangen. Tre skulle udtrykke en positiv holdning til modtageren: honey, thanks, dear; tre var neutrale: maybe, really, oh; og endelig tre negative: don’t, brute, terrible. Hvert af disse enkeltstående ord udgør altså det totale verbale budskab, som forsøgspersonen skulle vurderer ud fra.

Forestillingen om, at disse enkeltstående ord entydigt udtrykker positive, neutrale eller negative holdninger til en samtalepartner er problematisk. Jeg kan fx ikke se, at ordet don’t nødvendigvis skulle udtrykke en negativ holdning til den, man siger ordet til. Hvis don’t skal advare mig mod at gå ud foran en lastbil, ville jeg personligt tolke det som omsorg.

I sit andet forsøg undersøgte Mehrabian både ansigtsudtrykket og stemmeføringen, når de kommer i karambolage med den holdning som det ene ord (måske) udtrykker. Som i første forsøg indtales ordet på lydbånd i tre forskellige tonefald, som skal udtrykke en positiv, neutral eller negativ holdning til en fiktiv modtager.

Der tages derefter fotos af ansigtet på nogle modeller, som forsøger at udtrykke de samme holdninger. Bånd og fotos matches og herefter instrueres forsøgspersonerne:

“Du vil blive vist fotografier af forskellige ansigtsudtryk, og samtidig vil du høre optagelser af ordet “måske” udtalt i tre forskellige tonefald. Du skal forestille dig, at den person, du ser og hører på båndet (A), ser påog taler med en anden person (B). Vurder i hvert tilfælde A’s holdning til B.

Situationen er søgt og det undrer mig, at forsøgspersonerne har kunnet svare overhovedet.

Mehrabians myte leverer paradoksalt nok selv beviset for, at den ikke er sand. Når en oplægsholder imponerer forsamlingen med de syv procent, så er det netop disse sensationelle ord, der bliver citeret – det er dem, der har gjort indtryk. Hvis myten vitterligt passede, burde det vel være oplægsholderens tonefald og kropssprog – de 93 procent?

De to forsøg er beskrevet i:

Albert Mehrabian og Morton Wiener: Decoding of inconsistent communications, Journal of Personality and Social Psycholgy, 1967, nr. 1, side 109-114.

Albert Mehrabian og Susan R. Ferris: Inference of attitudes from nonverbal communication in two channels, Journal of Consulting Psycholgy, 1967, nr. 3, side 248-252.