14. februar 2018

4 * modstand mod forandring

Fire grundteorier om modstand:

Humanistisk/kognitiv teori
Modstand skyldes, at noget ikke kan falde på plads. De nye sanseindtryk kan ikke umiddelbart assimileres til noget kendt, og der opstår en ubalance.

Systemisk forståelse
Modstand skyldes mangel på mening, forståelse og logik, modstanden skal bevare forståelse og selvforståelse. Bag modstanden findes et potentiale til forandring. Modstand findes ikke som psykisk forsvar.

Psykoanalytisk/psykodynamisk forståelse
Modstand er et forsvar mod angst. Forsvaret skal sikre, at bevidstheden ikke konfronteres med fortrængt og uacceptabelt materiale fra det ubevidste.

Kritisk teori
Modstand er ambivalens mellem regressionsinteressen (behov for sikkerhed og stabilitet) og progressionsinteressen (behov for forandring, læring og udvikling).